HÅNDTERING AF STRESS OG FOREBYGGELSEN AF STRESS

Når du som klient kommer til mig og er ramt af stress, eller ved at være ramt af stress, så arbejder jeg ud fra MINDstrain metoden, som bygger på den nyeste forskning, og er videreudviklet af evidensbaseret metakognitiv psykologi.

Det er en meget metodestringent måde at coache på. Det er ikke tankernes indhold, men tankeprocessen vi arbejder med, det
vil sige at det er en meget skånsom og virkelig effektiv måde at arbejde på. Så du skal ikke sidde og gennemleve det hele en gang til!

MINDstrain har udviklet en APP der for det første sikre dig en høj kvalitet, og at jeg arbejder metodestringent, vi dokumenterer data,
sådan så vi hele tiden kan måle effekten, samtale for samtale.

På relativ kort tid, vil du sandsynligvis opnå en forbedring med færre stresssymptomer, meget mere kontrol over din egen situation, og endnu bedre søvn.

Jeg skal hvert år recertificeres af MINDstrain, det vil sige at jeg skal “live” coache en klient, hvor grundlæggerne af MINDstrain skal vurderer og bedømme mine evner.
Det er for at sikre dig at jeg er kompetent, dygtig nok, og sikker nok til at arbejde med metoden, at jeg kan skabe en empatisk alliance med dig, hvor du er tryg, og kan udvikle din håndtering og bearbejdelse af stress.

Jeg blev uddannet i august 2017, recertificeret i november 2018 og igen i november 2019.

Jeg er også tilknyttet Securitas Strain Line.

www.mindstrain.com/da  

www.securitas.dk/sikkerhedslosninger/care/securitasstrainline1

STED

Roskilde eller Havdrup, som ligger 10 km. syd for Roskilde.

INVESTERING

Roskilde – Session af 60 minutters varighed Kr. 1100,-

Havdrup – Session af 60 minutters varighed Kr. 900,-